Delegasyon, bir kişi veya grubun belirli bir görevi veya yetkiyi başka bir kişi veya gruba devrettiği durumdur. Bu terim, özellikle iş, siyaset veya hukuk gibi belirli alanlarda sıklıkla kullanılır.
Örneğin, bir şirket yönetimi, belirli bir proje için bir takım lideri seçerek ona yetki verir ve projeyi yönetme görevini ona devreder. Bu durumda, takım lideri delegasyon yapılan kişidir ve yetki ona devredilen kişidir.
Benzer şekilde, bir hükümet yetkilisi, bir toplantıya gitmek veya bir belgeyi imzalamak için başka bir yetkiliyi temsil etmek üzere bir delegasyon görevlendirebilir. Bu durumda, delegasyon görevi veren kişi veya grubun temsilcisi, delegasyonu kabul eden kişi veya grup ise delegasyon alan kişi veya grup olarak adlandırılır.

İşlerin doğru bir şekilde delege edilmesi, hem çalışanların verimliliğini arttırmak hem de yöneticilerin iş yükünü azaltmak açısından önemlidir. İşlerin doğru bir şekilde delege edilmesi için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

  1. İşleri doğru şekilde tanımlayın: Öncelikle işlerin ne olduğunu, hangi sonuçları vermesi gerektiğini ve hangi becerilerin gerektiğini net bir şekilde tanımlamanız gerekir.
  2. Hangi işlerin delege edileceğini belirleyin: Yapılacak işlerin neler olduğunu belirledikten sonra, hangi işlerin delege edilebileceğini belirlemelisiniz. Bu, çalışanların becerilerine ve deneyimlerine göre yapılabilir.
  3. Doğru kişileri seçin: İşleri delege ederken, doğru kişileri seçmek önemlidir. İşlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için, çalışanların becerileri ve deneyimleri ile işin gereksinimleri arasında uygun bir eşleşme sağlamak gerekir.
  4. İşleri net bir şekilde tanımlayın: Delege edilen işleri net bir şekilde tanımlamanız önemlidir. Bu, çalışanların ne yapmaları gerektiğini, ne zaman yapmaları gerektiğini ve son teslim tarihini net bir şekilde anlamalarını sağlayacaktır.
  5. İşleri takip edin: Delege edilen işlerin takibini yapmak, çalışanların işlerini doğru bir şekilde tamamlamalarını sağlayacaktır. Takip, düzenli olarak ilerleme raporları alarak yapılabilir.
  6. Geri bildirim sağlayın: Delege edilen işlerin sonucunda geri bildirim sağlamak, çalışanların daha iyi bir performans göstermelerine yardımcı olacaktır. Bu geri bildirim, hem olumlu hem de olumsuz yönleri içermelidir.
    Bu adımları takip ederek işleri doğru bir şekilde delege edebilir, çalışanların verimliliğini artırabilir hem de yöneticilerin iş yükünü azaltabilirsiniz.
    Hadi deneyin bakalım…