Etiketler

, , , , , , , , ,

   * Öncelikler belirlenmelidir.

* İyi bir planlama yapılmalıdır.

* HAYIR denilebilmelidir

* İşlerin bir kısmı devredilebilmelidir.

* Kararlar, süratli verilmelidir.

* Çalışma ve yaşam ortamları düzenlenmelidir.

* Nelerden zaman kaybı yaşandığı belirlenip, önlenmelidir.

* Geliştirilmesi gereken ve olumlu yönler belirlenmelidir.

Kaynak: Beyin Gücü Dergisi