Etiketler

,

Sevgili dostum İsa Ateş “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” konulu yüksek lisans bitirme projesinde;

Kurumsallaşmanın gereklilikleri şöyle sıralamakta;

 1.  Kişilerin ön planda olmaması
 2.  Faaliyetlerin kişiselleştirilmeyip, sistemleştirilmesi
 3.  Firmanın uzun yıllardır faaliyette olması
 4.  Tecrübelerin sisteme aktarılması
 5.  Müşteri ilişkilerinin güçlü olması
 6.  Müşteri memnuniyetinin sağlanması
 7.  Çevrede tanınır olması
 8.  Ürününü daha pahalıya satabilmesi
 9.  Finans yapısının güçlü olması
 10.  Paydaşların memnuniyetinin sağlanması

Kurumsallaşmanın aşamalarınıda şu şekilde belirlemiş; 

 1. Görev yetki ve sorumluluklar tanımlanmalı
 2. Tüm faaliyetlerde standardizasyon sağlanmalı
 3. Etkin liderlik kültürü oluşturulmalı
 4. Firma kişiliği ön plana çıkarılmalı
 5. Aile ilişkileri standardize edilmeli
 6. Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi sağlanmalı
 7. İdare ve yönetimde adalete önem verilmeli
 8. Personelle kurumun hedef birliği sağlanmalı
 9. Personel memnuniyeti mutlak sağlanmalı
 10. Personelin katılımı teşvik edilmeli
 11. Firma hedeflerle çalışmayı bilmeli
 12. Firmanın dokümantasyon yapısı güçlü olmalı
 13. Uzun vadeli politika ve stratejiler oluşturulmalıdır

Bir yerden başlamak lazım, öyle değilmi?