Etiketler

, , , , , ,

1673 yılında Mitsui Haçirobei tarafından kurulan ünlü Mitsui Şirketi 1694 yılındaki kurallarından önemli bir bölümü, bugün hala aile anayasası içerisinde yer almakta. Japon Mitsui Grubunun, ünlü Mitsui Anayasası dahilinde ele alınan konular aşağıdaki şekilde sıralanmakta.

Mitsui Şirketinin Aile Anayasasının İlkeleri

 • Aile üyeleri birbirleriyle yakın dostluk ve nezaket ilişkisi içinde olmalıdır.
 • Hanedan içerisindeki ailelerin  sayısı, gereksizce artırılmamalıdır.
 • Tutumluluk aileyi zenginleştirir, lüks yıkar.
 • Her türlü işinizde aile konseyinin tavsiyesine uygun hareket edin.
 • Yıllık gelirin bir bölümünü işte kullanın, geri kalanını paylarına göre aile üyeleri arasında dağıtın.
 • Sebepsiz yere emekliliğin lüksünü ve rahatını aramayın.
 • Bütün şubelerin mali raporlarının genel merkeze gönderilmesini sağlayın.
 • Yaşı ilerleyen ve dermansız kalan nesli, genç nesil ile değiştirin.
 • Asla başka bir işle uğraşmayın.
 • Oğullarınızı çıraklık görevleriyle hayata başlatın ve iş hayatının sırlarını öğrendikçe bilgilerini uygulamak üzere şubelerde görevlendirin.
 • Sağlam muhakeme her şeyde, bilhassa ticarette asli öneme sahiptir.
 • Aile üyeleri birbirleriyle istişare etmelidir.
 • Siz ey tanrılar ülkesinde doğanlar! Tanrılarınıza tapın, imparatorunuzu ululayın, ülkenizi sevin ve halk olarak görevinizi yerine getirin.