Görüşmelerde ve toplantılarda kişiler üzerinde negatif etki yaptıkları düşünülen bu kelimelerin kullanıldığında arzu edilen sonuçların alınamamasına sebep olabiliyorlar…

1. Gerçekten / Açıkça söylemek gerekirse / Samimi söylüyorum
2. Vs. / Vb.
3. Hayır
4. Muhtemelen / sanıyorum
5. İnnovatif
6. Ama
7. Asla
8. Gibi
9. Yapamam
10. Iıııııııı / Mmmmm